Kind en gezin

Complexe psychotraumaklachten hebben niet alleen gevolgen voor de individuen zelf, maar zeker ook voor diegenen die het dichtst bij staan.

Gevolgen van geweld voor relaties en gezinnen

Complexe psychotraumaklachten hebben niet alleen gevolgen voor de individuen zelf, maar zeker ook voor diegenen die het dichtst bij staan. Familieleden ondervinden van nabij de gevolgen van de klachten van ouders en /of kinderen. Tegelijkertijd zijn familieleden de belangrijkste bronnen van steun voor iemand die door geweld is getroffen. De praktijk leert dat het erg belangrijk is om het gezin van de individuele cliënt direct te betrekken bij de behandeling; vaak omdat meerdere gezinsleden hulp nodig hebben, maar ook om echtscheiding, (tijdelijke) uithuisplaatsing en escalatie van frustratie en onmacht te voorkomen. Het doel van gezinsbehandeling is om bij te dragen aan verbeterde en hechtere relaties, meer plezier en goede verdeling van taken binnen gezinnen, zodat elk gezinslid aan eigen ontwikkelingstaken toekomt.

Gezinsbehandeling

Er is binnen Stichting Centrum ’45 een aanbod voor kinderen en gezinnen: poliklinisch, dagklinisch en klinisch. Ook voor diagnostische onderzoeken kan een beroep op ons worden gedaan. We maken gebruik van systemische methodieken en interventies, werken ook trauma-gericht met zowel volwassenen als kinderen en hebben goede ervaring met meergezinsgroepen (Multifamily therapy, MFT – met name (dag)klinisch).

Jeugdwet en transitie
De nieuwe Jeugdwet, en de transitie van zorg voor jeugd en gezin naar de gemeenten brengen grote veranderingen met zich mee. Ons programma is erop gericht de professionals in de zorg voor jeugd en gezin in de gemeenten te ondersteunen. Stichting Centrum ‘45 kan training en inhoudelijke ondersteuning bieden wanneer professionals meer willen weten over de diagnostiek en de behandeling van gezinnen na psychotrauma.

Lees meer over het aanbod voor kind en gezin in verband met psychotrauma. Wij bieden dat overigens ook graag aan in uw werkomgeving – we werken deels outreachend.